11. 9. 2013

Léta plynou a Trojmezí stojí aneb kdo nic nedělá, nic nezkazí. I tak by se dal charakterizovat přístup městských částí a magistrátu k zelené ploše na rozhraní Prahy 10, 11 a 15.

Je samozřejmě dobře, že developeři v této oblasti zatím neuspěli a Trojmezí se nezměnilo na novou městskou část s patnácti tisíci obyvateli, jak bylo kdysi navrhováno. Nejde však o zásluhu městských částí či magistrátu, nýbrž iniciativy občanských sdružení a občanů samotných. Jediným pozitivem, o které se magistrát v této oblasti zasloužil, bylo zřízení komise pro komplexní posouzení trojmezí. Ani zde se však nejednalo o iniciativu magistrátu, ale o výsledek tlaku občanských sdružení.

Co tedy vlastně vládnoucí politici s trojmezím udělali? Jedním slovem – nic.

Strana zelených takovouto hru na čekanou jednoznačně odmítá. „Magistrát zde spolu s městskými částmi propásl možnost využití evropských fondů, které mohly revitalizaci Trojmezí pomoci. Tyto instituce se nejsou schopny domluvit s vlastníky pozemků na variantě, která by byla pro občany přínosná a zároveň se jim nedaří vymáhat po vlastnících něco tak základního, jako je udržování pořádku. Politici nedělají nic a jen čekají. My nechceme dál jen čekat. Chceme, aby Praha začala s vykupováním pozemků a aby v této lokalitě vznikl nový moderní lesopark,“ říká předseda Strany zelených v Praze 11 Jakub Ježek.

„Máme dlouhodobou a jasnou představu, co s trojmezím. Chceme zde vysázet lesopark, vybudovat hřiště, dráhy pro in-line i cyklisty, restauraci a další zábavní a sportovní prvky. Vzhledem k výstavbě vodního světa u ulice Mírového hnutí a možnosti napojení tohoto nového lesoparku na Hostivařský lesopark a propojení s meandry Botiče je vybudování nového parku logickým krokem, který zvýší kvalitu životního prostředí i standard bydlení občanů v této lokalitě,“ dodává místopředseda Petr Uchytil.