1. 2. 2011

Přijďte se podívat na práci zastupitelů. Budou pracovat nebo se jen vzájemně obviňovat a házet na sebe špínu? Zelení budou u toho a budeme Vás informovat na našich webových stránkách.

Zasedání bude probíhat v pondělí 7.2. od 15:00 hodin v zasedacím sálu v objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

  1. Návrh programu:
  2. Zahájení Schválení programu
  3. Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
  4. Volba přísedících OS pro Prahu 4
  5. Projednání sledování politiků a občanů na Praze 11 bezpečností agenturou ABL
  6. Dotazy, podněty a připomínky
  7. Závěr

Jednání můžete sledovat rovněž v přímém přenosu na: http://www.tvpraha11.cz/zastupitelstvo/