16. 2. 2017

Jižní Město má tři veliké, zelené výhody: Milíčovský les, Hostivařský lesopark a les Kunratický. Ani jedna z nich není svým těžištěm rozložena na území Prahy 11, přesto jsou pro velkou část místních obyvatel navýsost důležité, pro mnohé dost možná hlavním důvodem, proč sdílet některé projevy svého života se sousedy v paneláku. Proto by se využití pozemků, které s těmito přírodními plochami sousedí, mělo zpracovat jako komplexní návrh.

Nejcennější, což znamená zároveň i nejlukrativnější oblast, je území u metra Roztyly. Dokážete si představit lepší místo pro nějaký projekt? Je tu krásný les, dálnice i metro! S těmito úvahami si tu půdu koupilo několik šikovných investorů, kteří se nebáli regulací stávajícího územního plánu, jenž dosud stojí v cestě tomu, aby se z výhodného nákupu stal zlatý důl. Pozdější změna z nezastavitelného území na stavební pozemek jim totiž vloženou investici může násobně zhodnotit. Tak bohužel často funguje mechanismus „celoměstsky významných změn“, nesystémového měnění stávajících regulací, aniž by byl zpracován nový plán, jak má fungovat celé město, nebo alespoň studie zabývající se jedním organismem, jakým les a jeho bezprostřední okolí bezpochyby je.

V současné době územní plán umožňuje stavět na ploše, která je zanebaná a bezprostředně sousedí pražskou magistrálou. Proti podobnému záměru lze stěží něco namítat. Problém však spočívá v tom, že investor si chce ukousnout dalších 38 000 m2 z přilehlé zeleně a rovněž ji zastavět. Jde o území, které svou rozlohou odpovídá ploše pěti fotbalových hřišť.

Jsme proti intenzivnímu komerčnímu využití takto velkého území, které je součástí celoměstsky významného lesoparku. Zelení na Praze 11 podporují občanská sdružení Zelené Roztyly a Ochrana Roztyl, jejichž představitelé dlouhodobě hájí zájmy místních obyvatel a přírody v tamním okolí. Jsme přesvědčeni, že dané území má největší přínos v podobě celistvé zeleně, která poslouží obyvatelům přilehlých lokalit nejlépe.

Do 20. února lze k tomuto záměru vznášet připomínky. Níže odkazujeme na připravené materiály zmíněných občanských sdružení. Podnět může podat sám za sebe kterýkoliv občan, či organizace. Materiál je třeba doručit na Magistrát do podatelny v Jungmanově ulici. Chcete-li se do připomínkového řízení zapojit je možné využít níže přiložený vzorový material s připomínkami zpracovaný roztylskými sdruženími:

Z2797_navrh_vyjadreni_obcan