29. 9. 2010

Vzhledem k tomu, že způsob voleb do obecních zastupitelstev je odlišný od způsobu volby do poslanecké sněmovny, přinášíme vám pro lepší orientaci stručného průvodce.

 Celkový počet mandátů (zastupitelů), který se do
zastupitelstva městské části Praha 11 bude
15. a 16. října 2010 volit,
je stanoven na 39.

Toto číslo je zásadní pro volby do obecního
zastupitelstva, neboť každý volič disponuje právě tímto počtem hlasů. Nemá tedy
pouze jeden hlas, ale 39 hlasů, které může použít následovně:

1. Na hlasovacím lístku označí volič křížkem
čtvereček v záhlaví sloupce před názvem volební strany
. Tím jsou dány
hlasy všem kandidátům vybrané volební strany, a to v pořadí uvedeném na
hlasovacím lístku. Pokud by takto byla označena více než jedna volební strana,
je takový hlasovací lístek neplatný.

2. Označení křížkem před jménem kandidáta
umožňuje voliči vybrat až 39 kandidátů z kterékoli volební strany a těm
dát svůj hlas. Označíte-li méně kandidátů, než je počet 39, zůstane zbytek
vašich hlasů nevyužit.

3. Poslední možností volby je kombinace obou výše
uvedených postupů. Označí-li volič jednu volební stranu a současně
zakřížkuje několik dalších kandidátů z jiných volebních stran,
použil své hlasy takto: označení kandidáti dostávají hlasy, které odebírají
posledním kandidátům na kandidátce označené volební strany.

POZOR! Pokud by byla označena volební strana křížkem a
současně kandidáti této volební strany křížkem
v rámečku před
svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

Způsob č. 1 znamená maximální podporu kandidátům
vybrané strany, 
 způsob č. 2 je podporou osobností, zejm. pokud využijete všech 39 hlasů.způsob č. 3 je podporou zvolené strany a současně hlas pro
osobnosti z jiných politických stran.

Pro volby je jeden společný hlasovací lístek pro
všechny volební strany.

Počet hlasů odevzdaných pro volební stranu je dán
součtem všech odevzdaných hlasů pro její kandidáty.
Pro postup do skrutinia musí strana (hnutí, kandidátka nezávislých) získat
minimálně pět procent platně odevzdaných hlasů