2. 10. 2007

9. zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 11 se uskuteční v pondělí 8. října 2007 od 9.00 hodin v zasedacím sále KC Zahrada,
Praha 4, Malenická 1784.


Návrh programu:

Zahájení
Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
Založení akciových společností
Rozpočtová opatření
Svěření pozemků
Změna ve výborech ZMČ
Dohoda o splátkách
Dotazy, připomínky a podněty (PEVNÝ BOD 11.30 hod)
Závěr