8. 6. 2016

Na svém květnovém jednání se zastupitelstvo Prahy 11 věnovalo pražskému silničnímu okruhu 511. Ten by měl navázat na již existující jižní část, která vede kolem Jesenice a v současnosti končí na dálnici D1. Plánovaná část okruhu svede dopravu z D1 do Běchovic, dále na Černý most a Satalice a měla by ulehčit mimo jiné Jižnímu městu a Spořilovu.

Zvolená trasa má však celou řadu odpůrců, kteří argumentují tím, že by mohla být vedena vhodnější trasou, která by zatížila menší množství obyvatel. Mezi hlavní důvody patří, že okruh byl navržen v 90. letech a zastavěnost území, kterým prochází, se mezitím změnila.

Zastupitelstvo nakonec těsně podpořilo okruh 511, byť ke schválení návrhu částečně přispěla neznalost některých zastupitelů, kteří netušili, že po schválení prvního z navržených usnesení již nebude možné hlasovat pro ta zbylá a to včetně otevření diskuze o alternativách stávající trasy.

Vzápětí po projednání bodu, kolem něhož se vedla intenzivní diskuze, byla odvolána radní HPP 11 Šárka Zdeňková, jež prosazovala projednání alternativních variant. K jejímu odvolání přispěly hlasy TOP 09 a ANO.

Střet HPP11 s TOP 09 a ANO je do značné míry konfrontací dvou odlišných politických stylů – střetem idealistům s pragmatiky. Na jedné straně stojí Hnutí pro Prahu 11, jež vyrostlo z místních občanských iniciativ, má tendenci dívat se i za hranice Jižního města a vycházet vstříc potřebám a požadavkům lidí z jiných obcí a městských částí. Členové HPP11 deklarují, že jejich cílem je najít obecně co nejvhodnější trasu jihovýchodní části okruhu kolem Prahy. Při svých úvahách se optimisticky opírají o předpoklad, že nově vybraná trasa může být dohodnuta a schválena v relativně krátké době.

Oproti tomu TOP 09 a ANO se staví skepticky k možnosti otevírat diskuzi pro jiné řešení. Na první místo je kladen zájem Prahy 11, konkrétně odklonění nadměrné dopravy jinam.

Těžko zástupce TOP 09 a ANO vinit z toho, že chtějí méně aut v ulicích Jižního města. To si koneckonců přejí všichni bez rozdílu. Ovšem agresivní odveta po hlasování o okruhu v podobě odvolání radní Zdeňkové působila jako nepříliš umně zrežírovaná politická hra, která diskutabilní silnici použila jen jako záminku. Jedinou ženu v radě MČ sestřelil nesourodý chuchvalec všech ostatních politických stran reprezentovaný TOP 09, ANO, ČSSD, komunisty a bývalými zastupiteli ODS.

O oprávněnosti silového řešení v podobě „salámové metody“ (před dvěma měsíci ANO a TOP 09 pomohly odvolat jiného člena rady za HPP11 Ladislava Kose) si může koneckonců každý myslet, co chce. Druhou věcí však je nezodpovědnost, s jakou se obě strany chovají vůči obyvatelům Jižního města. Odvolávat členy rady bez jasného plánu je čistý politický hazard – obzvlášť, když jedinými dalšími potenciálními koaličními partnery jsou lidé, kteří Praze 11 pouštěli žilou během starostování policií vyšetřovaného Dalibora Mlejnského. Pokud v případě Ladislava Kose se ještě pokoušeli své jednání nějak vysvětlovat a chtěli vzbuzovat dojem jakési oprávněnosti tohoto kroku, u Šárky Zdeňkové tím důvodem bylo prakticky pouze to, jak hlasovala v otázce stavby 511.

V naší městské části se dostáváme do podobné situace, v jaké je dlouhé měsíce magistrát a postupem času přibývají další rozpadlé radnice. Čím to je? Proč lidé zodpovědní za chod obce přestávají být schopni se dohodnout, hledat cestu kompromisů a raději radnici proměňují v bitevní pole? Chovají se, jakoby měli v záloze nějaké lepší řešení, ačkoli volební výsledky jim toho mnoho nenabídly. Kdepak. Prostě jí odvoláme a pak to prostě vyřešíme. Realita: bezvládí bez zodpovědnosti. Vyhovuje to někomu, nebo je to jen projev neschopnosti?