9. 9. 2013

Problematikou zástavby Trojmezí se zabývám již téměř deset let. Za tu dobu jsem se zúčastnil mnoha různých jednání s občany, developery i se zástupci radnice. Viděl jsem několik návrhů na menší či větší (ale podle mne vždy nesmyslnou) zástavbu. V současné době aktivně spolupracuji s občany a občanskými sdruženími na Chodovci a nadále sleduji situaci na trojmezí. Po deseti letech se již jen ujišťuji, že to, co jsme říkali před volbami v roce 2006, nadále platí. Jedinou variantou je pro Trojmezí nulová zástavba.

Vždy jsme chtěli a chceme i nadále, aby na Trojmezí vznikl nový, moderní, celoměstsky významný lesopark s dětskými a sportovními hřišti, cyklostezkami a in-line dráhami, který propojí Hostivařský lesopark s přírodní památkou Meandry Botiče. Jsme pro zachování a vyčištění stávajícího starého sadu a podél ulice Mírového hnutí chceme z jedné z retenčních nádrží vybudovat veřejné koupaliště. Máme za to, že Hostivařský lesopark je přetížen a svou kapacitou již nedostačuje potřebám obyvatel Jižního Města.

Domníváme se, že lesopark na trojmezí a stávající Toulcův dvůr by se vzájemně vhodně doplňovali a stejně tak by přeměna retenční nádrže na koupaliště byla vhodným doplňkem k právě budovanému vodnímu světu.

Zástavby přibývá neustále. Nových lesoparků nikoli. Pojďme to společně změnit.

 

Jakub Ježek

předseda Strany zelených v Praze 11