19. 3. 2010

Rada městské části Praha 11 se rozhodla zachovat pomník padlým za cenu výstavby mrakodrapu. Zelení to považují za nepřijatelné a odmítají jakoukoli výstavbu na Litochlebském náměstí.


 Tisková zpráva Strany zelených v Praze 11 ze 17.3.2010

Strana zelených v Praze 11 zásadně nesouhlasí s navýšením koeficientu zastavitelnosti pozemku na Litochlebském náměstí z nižšího stupně E na K, které doporučila na středečním jednání Rada městské části. Zvýšení by umožnilo výstavbu vyšší budovy přesahující 90 metrů. Taková stavba se do dané lokality evidentně nehodí a více než dvojnásobně převyšuje veškerou okolní zástavbu.

Zelení s výstavbou v této lokalitě nesouhlasí, a to především z důvodu úbytku zeleně a z obavy o neúnosné zatížení místních komunikací. „Je to nehoráznost. Takovéto navýšení koeficientu v tomto místě je nesmyslné. Rada by měla říci, kudy do tohoto mrakodrapu budou lidé jezdit, protože místní komunikace jsou především v dopravních špičkách již značně vytížené,“ říká Jakub Ježek, předseda Strany zelených v Praze 11.

Dalším důvodem pro zachování zeleně na Litochlebském náměstí je zdraví místních obyvatel. V Hlavní městě Praze jsou pravidelně překračovány imisní limity pro drobný polétavý prach, jehož usazování v plicích způsobuje rakovinu. Jediným účinným nástrojem pro snížení koncentrace prachu je jeho zachycování v zeleni. „Mrakodrap ani jiná budova prach pohlcovat neumí…“ poznamenává k tomu Jakub Ježek.

Rada městské části se rozhodla umožnit zvýšení budovy zřejmě i proto, aby při zachování objemu stavby mohl na svém místě zůstat pomník padlým z první a druhé světové války, jak požadovali někteří opoziční zastupitelé. Jakub Ježek k tomu poznamenává: „Takový kompromis je pro nás nepřijatelný. Klíčová je pro nás ochrana zdraví místních obyvatel. Je potěšující, že se se zachováním pietního místa počítá, ale problémem není pomník, nýbrž zamýšlená výstavba. Tvrdíme toto od počátku. Bohužel někteří opoziční kolegové dali přednost zviditelnění se, před věcnými argumenty.“