27. 5. 2013

Vážený pane starosto, vážení radní,
dne 7.5. 2013 odsouhlasila Rada HMP návrh nové vyhlášky upravující provoz
výherních automatů na území hlavního města Prahy. Návrh byl zároveň poslán
do připomínkového řízení městským částem. Jedná se o tisk č. R-09739,
usnesení Rady č. 745.

Na základě usnesení mají městské části možnost připomínkovat návrh pouze
do 9.6. 2013. Jelikož se do této doby neuskuteční zasedání zastupitelstva
MČ Praha 11, obracíme se tímto na Vás, Radu MČ P11, s návrhem, požadovat
po HMP zákaz provozu výherních hracích přístrojů na území Prahy 11 (podáno
Odboru kanceláře starosty, MCP11/13/032853).

V České republice je v současné době největší počet výherních automatů na
obyvatele. Vzhledem k negativním společenským dopadům (kriminalita, léčba
závislosti, zadlužování obyvatelstva) je jejich provozování pro stát
ekonomicky velmi nevýhodné.

Samotný herní průmysl je podnikatelským odvětvím, jež nevytváří žádné
hodnoty. Ve vyspělých zemích, které si v otázce hazardu udělaly seriózní
výzkum, byly výherní automaty následně výrazně omezeny. Stručný přehled
výsledků odborných studií je k dispozici zde:
http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2012/08/Vytah_z_publikovanych_zahranicnich_vedeckych_praci_o_hazardu_a_jeho_psycho-socialnich_dopadech_na-jednotlivce_a_spolecnost.pdf

V otázce zákazu výherních automatů jsme se obrátili na veřejnost se
žádostí o podporu. Záhy se ukázalo, že odpor proti hernám a hazardu je
mezi obyvateli Prahy 11 velmi silný. Bez většího úsilí jsme během týdne
shromáždili více než 400 podpisů (postačujích pro projednání na
zastupitelstvu), jejichž kopie jsou součástí našeho podání Odboru
kanceláře starosty (MCP11/13/032853) jako příloha.

Věříme, že si rovněž uvědomujete závažnost celé problematiky a naši žádost
podpoříte.

Základní organizace Strany zelených, Praha 11

Kontakt:

Michal Veselský
Místopředseda základní organizace, SZ P11 (zodpovědný za koordinaci
kampaně proti hazardu)
608 558 580
michal.veselsky@zeleni.cz

Jakub Ježek
Předseda základní organizace, SZ P11
602 147 419
Jakub.jezek@zeleni.cz