21. 8. 2014

Podporuji Jakuba Ježka pro jeho názory a aktivity v oblasti ochrany životního prostředí v Praze.

Ing. Irena Voráčková, Ph.D.

 

Podporuji Stranu zelených v Praze 11 protože se berou za zachování zdravého životního prostředí a jsou stranou na naší politické scéně, která za sebou nemá žádný korupční skandál a za svými cíli si stojí. Renata Vikartová se dlouhodobě věnuje ochraně městské zeleně a ochraně týraných zvířat. Myslím, že takové lidi komunální politika potřebuje a proto má moji podporu.

MVDr. Alena Černá

 

Podporuji zelené v Praze 11 a pana Jakuba Ježka, protože neznám jiného politika, který toho pro oblast Chodovce udělal tolik, jako on.

Petra Karafiátová,

předsedkyně bytového družstva Kulatý Chodovec

 

Jakub Ježek nám dlouhodobě pomáhá s našimi problémy. Vím, že mu osud Trojmezí a obecně Jižního Města není lhostejný a proto má moji podporu.

ing. Miroslav Zábranský,

člen koalice Trojmezí

 

Renatu Vikartovou znám mnoho let a vím, že maximum svého volného času věnuje ochraně opuštěných a týraných zvířat. V době, kdy jsem byla předsedkyní o.s. Občané pro Prahu 10, naše sdružení aktivně podporovala (cílem bylo zabránit nesmyslnému a neuváženému kácení stromů a likvidaci zeleně). Domnívám se, že takovíto lidé jsou v komunální politice potřeba.

Marta Foltýnová

členka o.s. Občané pro Prahu 10

 

Podporuji zelené v Praze 11, protože mi jejich program v oblasti transparentnosti radnice a podpory neziskového sektoru přijde reálný a smysluplný.

Mgr. Táňa Jírová

ředitelka o.s. Sedmikvítek

 

Jakub Ježek má mou podporu pro svůj poctivý přístup k voličům, politickým problémům, a především pak k sobě samému – což bývá zárukou schopnosti sebekritiky a zachování rovné páteře.

Mgr. Daniel Arnošt

vysokoškolský pedagog

analytik ICT

 

Paní Renata Vikartová je velmi vstřícný a organizačně schopný člověk. Oceňuji její pomoc opuštěným zvířatům a obětavost, se kterou se věnuje veřejným věcem. I v politice je Renata člověkem na svém místě.

Ing. Jana Soukupová, Ph.D.

vysokoškolská pedagožka, Česká zemědělská univerzita

 

Renata Vikartová je žena, ze které energie jen srší. Právě touto nezdolnou energií a obrovským nasazením pro správné věci mnohokrát změnila, co se zdálo jako nezměnitelné. Pomáhá týraným zvířatům, bojuje za záchranu stromů, proti nevhodné zástavbě atd. Potkáte ji tam, kde je třeba pomoci. Pokud ji zvolíte zastupitelkou, jsem přesvědčena, že za Vás bude bojovat se stejným nasazením.

Ing. Eva Karolina Tylová

bývalá ředitelka České inspekce životního prostředí

 

Podporuji zelené v Praze 11, protože vím, že se věnují  ekologickým problémům, ať už se jedná o městskou zeleň nebo o ochranu týraných zvířat.

Mgr. Věra Pabištová

středoškolská pedagožka

 

Podporuji kandidaturu Strany zelených a paní Renaty Vikartové do zastupitelstva Prahy 11. Z vlastních dlouhodobých  zkušeností vím a mohu potvrdit, že se velmi intenzivně a důsledně věnuje ochraně městské zeleně a pomoci a ochraně týraných a opuštěných zvířat. Jsem přesvědčena, že takové osobnosti komunální politika nezbytně potřebuje.

Jitka Parisotová

předsedkyně správní rady Nadační fondu JV & JV

 

Paní Renatu Vikartovou znám již dlouhou řadu let jako velmi aktivní ochránkyni zvířat a přírody. Často spolupracuje s naší organizací na konkrétních případech a lze o ní bez nadsázky říci, že je člověkem s vysokou mírou entuziasmu a schopností dotáhnout věci do konce. Domnívám se, že podobných lidí by mělo být na naší politické scéně, především pak na komunální úrovni, co možná nejvíce. A právě strana Zelených, která je v české politice již dlouhou dobu, nemá na svém kontě žádný korupční skandál a je to zřejmě jediná z našich politických stran, které není lhostejná příroda a utrpení zvířat, by měla mít mezi svými zastupiteli podobné osobnosti. Proto Pražský spolek ochránců zvířat tuto stranu podporuje.

Mgr. Hana Janišová

předsedkyně, Pražského spolku ochránců zvířat