24. 1. 2013

Pražský radní pro životní prostředí Lohynský a náměstek pro dopravu Nosek jen přihlížejí zhoršující se inverzi v Praze. V centru i na okrajích města již polétavé prachové částice (PM10) překročily limity a ČHMÚ vyhodnotil situaci na 8 z 10
stanicích jako špatnou. Situace je špatná už i v tradičně čistších částech jako Libuš, Stodůlky či Suchdol. I přes probíhající zasedání zastupitelstva nepodniká pražská rada v čele s lékařem Svobodou pro Pražany vůbec nic.

„Radní Lohynský a Nosek stejně jako minulou zimu a v loňském listopadu zcela
ignorují Krajský plán pro snižování emisí, neuvádějí v život opatření vedoucí ke
snížení prašnosti a k prevenci zamoření města oxidy dusíku. Kvůli současné inverzi
onemocní stovky až tisíce dětí a dospělých a někteří starší lidé či lidé s oslabenou
imunitou dokonce zemřou. Vše zcela zbytečně, zmínění radní by měli začít regulovat
vjezd do města hned v začátku inverze, aby předešly zamoření prostoru města
jedovatými látkami. Praha má dostatečnou kapacitu hromadné dopravy, aby situaci
zvládla. Pasivní čekání na zázračný vítr jen zhoršuje situaci. Dnes v noci byla
špatná situace na 4 stanicích, v tuto chvíli je už na 8 a trend je ohlášen směrem ke
zhoršení“ kritizuje nečinnost Lohynského a Noska bývalý radní pro ŽP Štěpánek.

Na rozdíl od osmdesátých let minulého století, kdy byla na vině lokální topeniště na
tuhá paliva, je znečištění dnes způsobeno především individuální automobilovou
dopravou. Tu je třeba regulovat již v nástupu inverze, ne až když jsou hodnoty na
úrovních, způsobujících onemocnění a úmrtí Pražanů. Nedávné výzkumy doc. Šráma jasně
ukázaly, že tento typ znečištění Pražany nejen ohrožuje, ale některé z nich připraví
i o život.

Údaje o inverzi:
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html

Zmínění radní dlouhodobě tuto situaci neřeší. Za předešlého radního Štěpánka byly
navýšeny výdaje na úklid ulic o desítky procent a byly zahájeny programy nahrazující
komunální vozidla (vozy na svoz odpadu, čistící vozy atd.) vozidly na plyn, byly
položeny základy pro vytvoření mýtného systému (studie) či omezení vjezdu na základě
emisních parametrů vozidel (nízkoemisní zóny). Vše je zapracováno v Integrovaném
krajském plánu pro snižování emisí  a zlepšení ovzduší.

Krajský program:
http://www.praha.eu/public/65/61/22/774095_62687_Aktualizace_Programu.pdf

„Akce navržené v  Integrovaném krajském plánu pro snižování emisí  a zlepšení
ovzduší se snažíme na Praze 12 realizovat.Významným zdrojem  je sekundární prašnost,
proto MČ Praha 12 zvýšila četnost kontrol na staveništích, aby vozidla neroznášela
prach na silnici. Do zvýšeného úklidu ulic nad rámec pravidelného úklidu 2x za rok
se zapojili i občané ve veřejné službě. Vysazujeme kolem silnic stromořadí, vzrostlý
strom dokáže za rok zachytit stovky kilogramů prachu.“ doplňuje místostarosta pro
ŽP Eva Tylová, která se v minulém období podílela jako předsedkyně komise rady Hl.
M. Prahy na přípravě Akčního plánu k Integrovaném krajském plánu pro snižování emisí
a zlepšení ovzduší.

Petr Štěpánek, zastupitel MČ Praha 4

608 702 154