12. 11. 2014

Na pondělí 10. listopadu připadlo první jednání nového zastupitelstva zvoleného v říjnových komunálních volbách. Kulturní centrum Zahrada, které tato zasedání pravidelně hostí, tak bylo svědkem výměny stráží.

Po osmi letech vlády kontroverzní koalice ODS a ČSSD v čele s bývalým starostou Mlejnským převzalo správu nad Jižním městem Hnutí pro Prahu 11 společně s hnutím ANO a TOP 09. V nově vzniklé devítičlenné radě má HPP11 čtyři, ANO tři a TOP 09 dva členy.

Kromě volby členů rady MČ byla na jednání schválena deklarace o ochraně životních podmínek v Praze 11.

Deklarace konkrétně zahrnuje:

– ochranu zdraví a životního prostředí

– ochranu kvality a bezpečnosti bydlení včetně ochrany obyvatel před hlukem a emisemi

– ochranu zvláště chráněných živočichů a rostlin

– zachování a respektování krajinného rázu

– ochrana ploch zeleně a veřejné vybavenosti

– nezahušťování Prahy 11 administrativní a bytovou výstavbou či navyšováním kapacity zastavěných ploch

 

Nově zvolený starosta Jiří Štyler dále konstatoval, že tento veřejný zájem je nadřazen individuálním stavebním záměrům. Výjimku může v konkrétních případech schválit zastupitelstvo MČ Prahy 11.

 

Zelení na Praze 11 tuto deklaraci vítají. Oproti přístupu předchozího vedení jde o obrovský posun kupředu. Šance proměnit Prahu 11 v moderní městskou část se s novou koalicí zvyšuje. Rozhodně budeme pečlivě sledovat, zda další kroky radnice povedou ke skutečnému naplňování výše zmíněných principů.

 

Samotné zasedání proběhlo v možná až překvapivě klidném duchu. Negativní reakce veřejnosti vůči nepopulárnímu ex-starostovi Mlejnskému, obviněnému z nevýhodného prodeje obecních pozemků, se omezily na minimum. Ani opozice (zastoupená ODS, ČSSD, KSČM a Naše Jižní město) se nesnažila jednání obstruovat.

 

Michal Veselský