23. 11. 2011

V září tohoto roku začala akciová společnost Jihoměstská majetková, jejímž zřizovatelem a jediným akcionářem je Praha 11, vydávat vlastní informační časopis – “Infoservis” o rozsahu čtyř stránek A4.

Původním záměrem bylo, aby se k lidem – klientům Jihoměstské majetkové a.s. (společnost spravuje např. obecní domy) dostaly hodnověrné a politicky nezaujaté informace. Skutečnost je však jiná.

Obecně si myslím, že Jihoměstská majetková může své informace uveřejňovat v radničním časopise Klíč, ale nechci kritizovat nápad jako takový. Pokud by v periodiku byly opravdu politicky nezaujaté informace a skutečně by sloužilo jako infoservis, prosím. Ale ono se to už u druhého čísla zvrhlo v politickou agitaci současné radnice.

V prvním čísle byla více než 1 obsahu psána politiky – úvodní slovo starosty Mlejnského a článek místostarosty Belaníka. Ve druhém čísle už je politiky současného vedení naplněna polovina časopisu, přičemž druhou polovinu zabírá tabulka, která je v podstatě jedinou nezaujatou informací.

Já skutečně nevím, co má tento plátek znamenat. Klíč se dostal pod palbu kritiky, neboť neumožňuje pravidelné publikování nikomu jinému než vládnoucí koalici, tak to asi radnice vyřešila tak, že si založila nový časopis. Zajímalo by mě, kolik nás tahle sranda stojí a zda by místo toho Jihoměstská majetková nemohla např. v zimě uklidit o pár metrů chodníků více.

kontakt:
Jakub Ježek
předseda Strany zelených v Praze 11
jakub.jezek@zeleni.cz