Bydlení

Výstavba obecních bytů především na brownfieldech

Regulace airbnb, která převážně v centru Prahy uvolní byty pro rezidenty

Dohoda s developery o odkupu části bytů Prahou

Podpora oprav prázdných domů

Rychlé opravy aktuálně neobydlených bytů v majetku Prahy

 

 

Doprava

Podpora výstavby městských železničních zastávek a zkapacitnění železničních tratí

Další rozvoj veřejné dopravy – nové tramvajové tratě, Metro D, kratší intervaly,

Výstavba  P+R parkovišť na okraji Prahy

MHD zdarma do 26 let

Podpora sdílení aut a podpora elektromobility

 

 

Klima

Aktivní podpora výsadby zeleně, pítek, fontán a rozprašovačů vody v ulicích

Lepší hospodaření s dešťovou vodou a její akumulací

Podpora komunitních zahrad, zelených střech a další zelené architektury

Klimatizované autobusy a tramvaje