19. 12. 2012

Dochází k útlumu rozvoje cyklostezek. Patnáctimiliónová částka na údržbu postačí stěží na prosté uchování stávající infrastruktury. Dvacetpět miliónů v kapitálové části znamená úsek nové cyklostezky bez ambice rozvoje sítě cyklostezek tempem srovnatelným s volebním obdobím 2006-10. Na kole se přitom po Praze pohybuje cca 2-4% obyvatel a jedná se o neznečišťující způsob dopravy

„Po zrušení funkce cyklokoordinátora rozpočet jen potvrdil rezignaci Prahy na rozvoj cyklostezek,“ kritizuje nedostatečné finanční prostředky bývalý radní za zelené Štěpánek, za jehož působení došlo k největšímu rozvoji pražských cyklostezek (cyklostezka na Zbraslav, cyklostezka Vítkovem, cyklopruhy, parkování pro kola aj.)
Místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut kritizuje fakt, že za vyšší provozní dotaci Dopravnímu podniku pořizuje město nižší dopravní výkon: „Rozpočet ukazuje, že zářijové dramatické změny v dopravě nepřinesly úspory, které by byly schopné pokrýt alespoň inflaci. Jezdí méně autobusů i tramvají, častěji se přestupuje a Pražané  přesto zaplatí za dopravní obsluhu o 359 milionů více než vloni. „
Město zcela rezignovalo na výstavbu metra D, jeho příprava není zahrnuta ani do běžných, ani do kapitálových výdajů. V rámci protihlukových opatření je pro odhlučnění Spořilovské plánována pouze zhruba desetina potřebné částky. Město alokuje 20 miliónů Kč, podle národní protihlukové observatoře je na odhlučnění Spořilovské potřeba částka kolem 200 miliónů korun (polykarbonátový protihlukový tunel).
Zelení na schůzi zastupitelstva navrhli navýšení prostředků na cyklostezky na 60 miliónů Kč, na BESIP na 40 miliónů Kč, na protihluková opatření na Spořilově 200 miliónů Kč a navrhli zařadit položku příprava výstavby metra D.
„Za cenu několika centimetrů tunelu Blanka by město mohlo výrazně zvýšit bezpečnost dětí před školami (BESIP) a bezpečnost cyklistů na samostatných cyklopruzích a cyklostezskách. Rok 2012 jasně ukázal, že Spořilov se dusí ve zplodinách a hluku, není možné postupovat po etapách a protihluková opatření na Spořilově je nutno provést najednou formou zakrytí,“ shrnuje navrhované změny zelených pražský předseda Petr Štěpánek.
TZ Strany zelených k rozpočtu Hl.m. Prahy ze dne 29. listopadu 2012


http://praha.zeleni.cz/19859/clanek/rozpocet-pro-rok-2013-praha-rezignovala-na-rozvoj-mesta-a-rozvoj-sluzeb-obcanum/