8. 9. 2011

Praha – Západní cíp Trojmezí možná už brzy ovládne čilý stavební ruch. Na zelených plochách, přímo navazujících na sídliště Kulatý Chodovec, má vyrůst obytný komplex pro 1200 obyvatel.

Projekt dvanácti bytových domů, většinou sedmipodlažních, sice je v souladu s územním plánem hlavního města. Tím pádem není ani v rozporu s předvolebním slibem politiků, kteří horlivě ujišťovali, že v Trojmezí se stavět nebude.

Obytný soubor Blažimská, jak je nové sídliště pracovně nazýváno, je naplánován už delší dobu. Co je ovšem zvláštní? Nemusí být posuzován podle zákona o vlivu na životní prostředí. A to je majitelům okolních nemovitostí i ochráncům přírodního parku trnem v oku.

Mimo jiné se totiž obávají toho, že příjezdová cesta se uvnitř sídliště rozšíří o několik metrů a uvolní přístup automobilům rovnou do středu Trojmezí. Mluvčí Koalice občanských sdružení Trojmezí Renata Chmelová upozorňuje, že se „automobilové nebezpečí“ podařilo jistou dohodou s investorem zažehnat.

Zároveň ale nevylučuje, že v budoucnu by se silnicie mohly dostavět nad rámec dohody. To by zřejmě znamenalo lavinu žalob. Na zmíněný projekt už se jednou snesla. Byla ale neúspěšná.

„Podle našich závěrů zde byl neúměrně navýšen koeficient zastavěnosti,“ uvedla Chmelová. Jinými slovy – nejprve byla povolena nízká zástavba, která se za podivných okolností vyhoupla až do výšky současných sedmi pater.

Obytný soubor Blažimská, který má vyplnit část západního cípu přírodního parku Trojmezí, se už posunul do fáze územního řízení o umístění stavby.

Veřejnost se může vyjádřit

Na začátku srpna o tom na úřední desce informoval úřad městské části Praha 11. Šestého září se pak mohou v ústním slyšení na radnici Prahy 11 vyjádřit majitelé okolních nemovitostí i veřejnost.

Sousedé z ulice Klapákova, jež se má stát novou příjezdovou cestou o sídliště, jsou ale v tomto směru aktivní několik let.

Napadají především rozhodnutí pražského magistrátu, podle něhož nemusí projekt nového sídliště projít posouzením vlivů na životní prostředí. Kvůli této záležitosti vznikla dokonce stížnost, adresovaná příslušnému ministerstvu.

„Magistrátní obor ochrany prostředí nejprve na konci roku 2008 rozhodl, že projekt bude posuzován podle zákona o vlivu na životní prostředí.

V polovině června 2010 pak naprosto nelogicky rozhodl opačně,“ uvádí trojice obyvatel z Klapákovy ulice ve stížnosti. Dále nabízí vysvětlení.

„Investor se zřejmě obával převládajících negativních vlivů a magistrát mu vyšel vstříc,“ doplňují stěžovatelé.

„Nelze vyloučit významný vliv záměru na životní prostředí a obyvatelstvo,“ stojí v prvním závěru magistrátu z roku 2008. „Záměr nebude posuzován, ale je nezbytné dodržet opatření k prevenci nepříznivých vlivů,“ zní druhý, protimluvný závěr magistrátu z roku 2010.

Staveniště bez příjezdové cesty?

Podle předkladatelů stížnosti jde zejména o nebezpečí překročení hygienických limitů hluku, které výstavba vyvolá. Navíc prý hrozí narušení statiky domů v Klapákově ulici, jež se má stát příjezdovou cestou do sídliště.

„Dopravní řešení projektu je neuspokojivé. Obydlené domy v Klapákově ulici jsou postaveny ve svahu a sesouvají se. Případné zvýšení frekvence dopravy ze stavby by mohlo ještě zhoršit stávající poškození opěrné stěny,“ stojí mimo jiné v námitce, kterou dostali na stůl úředníci z ministerstva životního prostředí. Tuto tezi potvrzuje i statik Jan Hrubý, kterého si Praha 11 objednala k přezkoumání stavu opěrné zdi. „Proto se nyní budeme nejvíce angažovat právě ve věci staveništní dopravy. Záleží na tom, kudy povede. O to se podle mého názoru svede bitva,“ vysvětlila Renata Chmelová.

„Klapákovou ulicí z Prahy 11 jít nemůže. Praha 10 ze svého území příjezdovou cestu nepovolí a také Praha 15 bude proti vybudování dříve slibované provizorní cesty ze svého území,“ shrnula Chmelová

Zdroj: denik.cz – http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/sidliste-pro–lidi-ukousne-cast20110819.html