15. 3. 2013

Strana zelených v Praze 11 se dnes obrátila otevřeným dopisem na starostu Dalibora Mlejnského a předsedy politických klubů se žádostí o svolání zastupitelstva, kvůli projednávání zásad územního rozvoje.

Vážený pane starosto, vážení předsedové politických klubů,

jménem Strany zelených v Praze 11 si Vás dovoluji požádat o svolání
mimořádného zastupitelstva MČ Praha 11 k ZUR ÚP tak, aby mohly být
zastupitelstvem projednány v níže uvedeném termínu.

Děkuji a zdravím

Jakub Ježek
předseda ZO Strany zelených Praha 11

tel: 602147419
mail: jakub.jezek@zeleni.cz
http://www.praha11.zeleni.cz/

> Městské části čeká připomínkování zadání nového územního plánu
> 27.02. 2013 | Autor: Hana Zimmermannová
>
> V Kanceláři metropolitního plánu, náležícímu pod Útvar rozvoje hl. m.
> Prahy (ÚRM), vrcholí přípravy návrhu zadání nového územního plánu
> (neboli Metropolitního plánu), který by měl nahradit stávající systém,
> který je zastaralý, nepřehledný a pro veřejnost nedůvěryhodný.
>
> Útvar proto jménem radního pro územní rozvoj Tomáše Hudečka (TOP 09)
> připravuje městské části na jeho blížící se projednávání.
>
> Všechny pražské městské části mají ze zákona možnost se ke zhruba 70
> stránkovému zadání vyjádřit a případně také připomínkovat, ovšem jen
> ve stanovené lhůtě 14 dní. Od 15. března musí starostové jednotlivých
> městských částí zajistit, aby bylo zadání projednáno na místních
> zastupitelstvech a městských radách.
>
> „Seznámit starosty se zněním zadání dřív nám legislativa neumožňuje.
> Aby městské části nic neopomněly, šibeniční termín stihly a včas nás
> seznámily se svým stanoviskem, rozhodli jsme se je nad rámec našich
> povinností raději upozorňovat na to, že se termín blíží a jak se na
> něj mají připravit,“ uvedl Hudeček.
>
> Pod jeho záštitou ÚRM připravuje také výkladový seminář pro starosty a
> zástupce všech 57 městských částí, na kterém bude představena ukázka
> Metropolitního plánu, aby si celý proces tvorby dokázali lépe
> představit. „V plánu jsou také následné informační semináře, které
> ještě více přiblíží celé pojetí chystaných změn,“ dodal radní.
>
> Pořízení nového územního plánu schválilo Zastupitelstvo hlavního města
> Prahy počátkem června loňského roku. Dalším krokem bylo právě
> zpracování návrhu zadání, tedy odborného textového dokumentu. Jakmile
> bude zadání schváleno, zaměří se Kancelář metropolitního plánu na
> samotné zakreslování územního plánu do map a zpracování doprovodného
> textu. Tato fáze by měla odstartovat na podzim letošního roku. Finální
> verze nového územního plánu by pak podle Hudečka měla být hotova v
> horizontu tří let (2016?).
>
> Nespornou výhodou nového systému by měla být větší aktuálnost,
> přehlednost a tím pádem i výrazně menší prostor pro korupci.
>
> „Stávající plán řeší jen funkční využití konkrétního území, ne
> strategický a koncepční rozvoj v kontextu celého města. To se s novým
> plánem změní,“ upozorňuje Kamil Kubiš, zástupce ředitele ÚRM. Nový
> územní plán bude mít také méně barev, které navíc budou mít zcela
> jinou funkci – místo charakteru plochy určí jen míru jejího povoleného
> zatížení.
>
> KOMENTAR
>
> Městské části se mají od 15.3.2013 do dvou týdnů vyjádřit k zadání
> územního plánu o asi 70 stranách. Z deklarovaného
> sedmdesátistránkového eleborátu je nyní hotova asi polovina,
> respektive jsou to zásady patrně opsané ze ZUR (zásady územního
> rozvoje) z dříve připravovaného územního plánu. Zatím i tu polovinu
> ZUR MUP smí znát pouze hrstka vyvolených. To nové a převratné bude
> tedy patrně na té zbývající polovině, která dosud neexistuje.
>
> Novým vedoucím na půl úvazku odboru strategické koncepce na URM (Útvar
> rozvoje města) se stal developer Tomáš Ctibor  (Fellow of the Royal
> Institution of Chartered Surveyors – Counselors of Real Estate FRICS
> CRE http://www.youtube.com/watch?v=Lrc8HjnBOxY