10. 10. 2008

Polovina Čechů musela loni dýchat ovzduší, v němž byly překročeny zdravotní limity pro rakovinotvorné látky.
Vyplývá to ze zatím nezveřejněné zprávy o stavu životního prostředí, kterou má deník Aktuálně.cz k dispozici a nejspíše už příští týden ji projedná vláda.

Analýza konstatuje, že nadlimitní karcinogenní benzo(a)pyren, který
vzniká při spalování uhlí, nafty nebo při výrobě koksu a železa, v roce
2007 zaznamenaly 22 měřících stanic z jednatřiceti.

„Cílový emisní limit byl překročen na 4,9 procentech území, kde ale
žije 51 procent obyvatel,“ konstatuje se ve zprávě. Loňské údaje jsou
přitom díky příznivějším rozptylovým podmínkám o něco pozitivnější – v
roce 2006 byl limit překročen na devíti procentech území, kde žije 69
procent obyvatel.

„Oproti roku 2006 roční průměry poklesly, a to především vlivem
příznivějších meteorologických a rozptylových podmínek. Na většině
lokalit jsou patrné nárůsty koncentrací během topných sezon,“ uvádí se
ve studii, kterou ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem a
dalšími institucemi zpracovala Česká informační agentura životního
prostředí CENIA.

Devítinásobné překročení limitu

V jednom se ovšem loňské údaje od těch předloňských neliší. Místem s
nejvyššími koncentracemi rakovinotvorných látek v ovzduší zůstává i
nadále ostravská čtvrť Bartovice.

„Nejvyšší roční průměrná koncentrace byla naměřena – stejně jako v
loňském roce – v Ostravě-Bartovicích, kde byla hodnota cílového
imisního limitu překročena téměř devětkrát,“ konstatuje ekologická
zpráva pro vládní kabinet.

Podle rozptylové studie Vysoké školy báňské v Ostravě je ve městě
největším znečišťovatelem rakovinotvornými látkami ocelářská společnost
ArcelorMittal.

„Studie ukázala, že ArcelorMittal přispívá v nejpostiženějších
ostravských obvodech Radvanice a Bartovice ke znečištění prachem ze
zhruba 65 procent a u karcinogenních látek dokonce z více jak 85
procent,“ okomentoval studii Jan Šrytr z Ekologického právního servisu,
který zastupuje občany těchto ostravských čtvrtí.

Arsen překonal limity na pěti místech

Ostrava patří rovněž mezi místa, kde stanice Českého
hydrometeorologického ústavu naměřily vysoké koncentrace další
rakovinotvorné látky – arsenu, který vzniká třeba při spalováním uhlí
nebo výrobě kovů.

Ze 73 stanic byly nadlimitní hodnoty na pěti místech: v
Ostravě-Bartovicích, Ostravě-Mariánských hor, v Praze 5-Řeporyjích, ve
Stehelčevsi a Kladně-Švermově.

V Ostravě a Kladně-Švermově koncentrace arsenu překračovaly povolené
limity už v minulých letech. „Na stanici Stehelčeves a v Kladně se
měřilo teprve druhým rokem a překročení zde bylo indikováno poprvé,“
stojí v ekologické studii. V Praze 5-Řeporyjích během posledních čtyř
let roční průměr postupně narůstal, až zde byla v roce 2007 poprvé
překročena norma.

„Ačkoliv se oproti roku 2006 zvýšil počet lokalit s překročením
imisního limitu z tří na pět, na většině z 24 měřených míst byl
zaznamenán pokles roční průměrné koncentrace,“ uvádí Zpráva o stavu
životního prostředí v roce 2007.

Zdroj: http://aktualne.centrum.cz/