11. 8. 2006

Strana zelených odsuzuje návrh vedení Prahy zvýšit na vybraných městských komunikacích nejvyšší povolenou rychlost až na 130 km/h. Ulice hlavního města nelze zaměňovat za dálnice v extravilánu, a zhoršovat již tak nepříznivý dopad automobilové dopravy na obyvatele Prahy. Auta jedoucí nad 70 km/h mají vyšší hlučnost a větší množství emisí a prudce se zvyšuje nebezpečí nehod s vážnými zraněními nebo smrtí.

Pražská organizace Strany zelených odsoudila návrh primátora Béma na zvýšení povolené rychlosti na městských komunikacích až na 130 km v hodině. Plánované zvýšení rychlosti považuje za bezohledné vůči zdraví a bezpečnosti obyvatel města.

 Návrh vedení města je pro Stranu zelených nepřijatelný, neboť auta jedoucí více než 70 kilometrů v hodině jsou výrazně hlučnější a vypouštějí více škodlivých látek do ovzduší. Praha přitom kvůli intenzivní automobilové dopravě překračuje na mnoha místech zákonem dané hlukové limity a limity pro znečištění ovzduší (1).

„Primátor Bém se snaží vyjít vstříc automobilistům za každou cenu a ulevit jim kvůli zpřísněným pravidlům silničního provozu. Zapomíná však, že Praha není městem aut, ale městem pro lidi. Primátor by se měl co nejdříve seznámit s výsledky odborných studií, které jasně říkají, že vyšší rychlost znamená více emisí, více hluku a více mrtvých. Pokud chce vedení města opravdu zlepšit dopravní situaci v Praze, nechť zavede mýtné pro vjezd do centra města, zklidní dopravu na magistrále a radikálně modernizuje vozový park veřejné dopravy,“ komentovala návrh předsedkyně pražských zelených Petra Kolínská. (2)

Strana zelených bude v nadcházejících komunálních volbách prosazovat důsledné dodržování rychlosti 50 km/h na hlavních městských komunikacích a 30 km/h v obytných čtvrtích. Vyšší rychlost vozidla má podstatný vliv na bezpečnost provozu a počet vážně zraněných a usmrcených. I nehoda v rychlosti 50 km v hodině může způsobit smrt. V roce 2005 přitom zahynulo v ulicích Prahy 61 lidí, což je o 5 více než v roce 2004. (3) 

„Primátor oznámil zvýšení rychlosti i u škol, například na Barrandově. Likviduje tak několikaleté úsilí a výsledky projektu Bezpečné cesty do škol a bude osobně odpovědný za úrazy či případná úmrtí v těchto lokalitách,“ doplnil Petr Štěpánek, dvojka na kandidátce zelených do Zastupitelstva hlavního města.  

Poznámky:

(1)   Podle Ročenky Praha Životní prostředí 2005 je největším zdrojem znečištění ovzduší a hluku automobilová doprava – viz str. 56 a 218 ročenky. Elektronická verze ročenky – http://envis.praha-mesto.cz/rocenky/Pr05_html/index.htm 

(2)   Studie prokazující souvislost mezi rychlostí vozidla a množstvím emisí, hluku a nebezpečím nehody s vážnými následky viz http://www.slower-speeds.org.uk/component/option,com_weblinks/Itemid,4/catid,11/ 

(3)   Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je rychlost největším zabijákem v silničním provozu. Podrobnosti na http://pmatky.ecn.cz/vypis_clanku.php?id=2006061902