25. 5. 2011

v pondělí 30. května 2011 se koná 7. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11, od 9:00 hodin, v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

Návrh programu 7. zasedání

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
 • Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
 • Závěrečný účet a plnění finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 za rok 2010
 • Závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace majetku a závazku za rok 2010 včetně organizací, jichž je zřizovatelem
 • Hospodaření společností založených MČ Praha 11 za rok 2010
 • Rozpočtová opatření
 • Grantové programy
 • Svěření pozemků
 • Majetkoprávní úkony
 • Výbory ZMČ: Informace o činnosti výborů; personální změny
 • Dotazy, připomínky a podněty
 • Informace
 • Závěr