10. 4. 2011

se koná v pondělí 11. dubna 2011 se koná 5. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11,
od 9:00 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

Návrh programu 4. zasedání

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
 • Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
 • Mezní situace – jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí
 • Rozpočtová opatření
 • Grantové programy
 • Odpisy pohledávek
 • Podstatné náležitosti úplatného převodu bytových jednotek v ul. Láskově čp. 1810-1812 a 1817-1819, k.ú. Chodov
 • 8. vlna PBF – podstatné náležitosti úplatného převodu zastavěných pozemků pod bytovými domy ulice Jažlovická č.p. 1316-1317, právnické osobě
 • Výbory ZMČ: Informace o činnosti výborů; personální změny
 • Dotazy, připomínky a podněty
 • Informace
 • Závěr