20. 3. 2009

Zástupci Strany zelených z městských částí Praha 10, Praha 11 a Praha 15 zásadně nesouhlasí s podnětem radnice Prahy 10 na změnu územního plánu, která by vedla k zástavbě lokality Trojmezí.

Jedná se o území na rozhraní městských částí Praha 10, 11 a 15 obklopené sídlišti Jižní Město, Spořilov, Záběhlice, Zahradní Město, Hostivař a Košík. Jde o plochu přes 250 hektarů, která je v současné době vedena jako sady, louky a orná půda.

„Značná část území leží v přírodním parku Hostivař – Záběhlice, nalézá se zde Přírodní památka Meandry Botiče a biokoridor Územního systému ekologické stability. Požadujeme zachování těchto území v současném rozsahu“, říká předseda Strany zelených v Praze 10 Milan Mraček.

„Návrh Prahy 10 je zcela mimo realitu. Je absurdní, že se Praha 10 zaštiťuje ochranou území a snahou o zamezení nekoordinované výstavby, když navrhuje zástavbu prakticky v celém území. Svou vinu na tom nese i magistrát, že nedokáže takovéto absurdity okamžitě odmítnout. Měli bychom se snažit o propojení Hostivařského parku se starou třešňovkou až k Botiči, abychom zachovali maximum zelených ploch pro obyvatele Prahy a ne se snažit všechny volné plochy zastavět. Vést hlavní část dopravy přes Prahu 11 nepřipadá v úvahu“, doplňuje jej Jakub Ježek, uvolněný zastupitel Strany zelených v Praze 11.

Strana zelených prosazuje využití území k „měkké“ rekreaci a odpočinku a navrhuje revitalizaci současných porostů, doplnění vhodných dřevin a zachování maximálního množství zeleně.

„Chceme, aby se území řešilo standardním způsobem v územním plánu v návaznosti na celoměstský systém zeleně a nikoli jako samostatný projekt tlačený stavebními firmami“, dodává Ladislava Volková, předsedkyně zelených v Praze 15.

Zelení nejsou jediní komu tento záměr vadí. Občané a občanská sdružení již minulý pátek vyhlásili petici „Za zelené Trojmezí“, která apeluje na zastupitele hlavního města, aby na svém zasedání 26.3. tuto změnu vyřadilo ze „Seznamu celoměstsky významných změn Územního plánu“.

 

Kontakty:

Ladislava Volková

Předsedkyně Základní organizace Praha 15

Email: Volkova.Ladislava@seznam.cz

mobil: 736 600 987

 

Jakub Ježek

uvolněný zastupitel SZ v Praze 11

Email: jakub.jezek@zeleni.cz

mobil: 602 147 419

 

Milan Mraček

Předseda Základní organizace Praha 10

Email: milan.mracek@zeleni.cz

mobil: 725 833 929