7. 12. 2011

Pondělního Mikuláše už Martin Dvořák nepřivítá ve funkci ředitele pražského dopravního podniku. Pražská organizace Strany zelených na to reaguje touto výzvou: žádáme radu hlavního města Prahy, aby na uvolněné místo ředitele DP vypsala zcela otevřené výběrové řízení. Dále požadujeme, aby nová koalice urychleně představila své priority v oblasti dopravy a její podpory v Praze i ve středních Čechách.

Dopravní podnik má roční rozpočet kolem 15 miliard korun a z rozpočtu Prahy odčerpává 1/5 prostředků, je největším zaměstnavatelem v hlavním městě a bez jeho služeb by život ve městě zkolaboval. Proto potřebuje ve svém čele silnou, manažersky nadprůměrnou osobnost, která bude odolná vůči politickým tlakům a dokaže v co nejkratším čase zprůhlednit hospodaření DP. Pražská veřejná doprava si žádá po letech jednostranné podpory pro tunel Blanka masivní přísun peněz na spící projekty. Bez těchto investic bude město nadále zahlcováno automobilovou dopravou a s ní spojeným znečištěním ovzduší.

„Rada hlavního města by novou éru měla začít auditem efektivity hospodaření. Měla by v dopravním podniku uplatňovat všechna opatření obsažená v aktualizované protikorupční strategii hlavního města. Jinými slovy, v městských firmách musí fungovat stejná protikorupční opatření jako na magistrátu,“ uvedla bývala zastupitelka hlavního města Prahy za zelené Petra Kolínská.

„Nová rada by měla upřednostnit takového manažera, který bude mít zájem o rozvoj a zkvalitňování veřejné dopravy v Praze a ve Středočeském kraji. Nikoliv likvidátora, který na politickou objednávku provede plošné škrty a zdražení bez ohledu na dopad na cestující a zaměstnance DP. Koalice by měla zahájit koncepční práci a představit své priority v oblasti veřejné a individuální dopravy. Jedině tak pánové Hudeček či Nosek prokáží, že koalice ODS-TOP09 představuje alternativu k předchozímu vedení města,“ zdůrazňuje člen vedení pražských zelených Petr Vilgus.

„S odchodem ředitele Dvořáka se Praze otvírá příležitost k reformě organizace dopravy v širším pražském regionu. Investice i provoz MHD musí město začít zajišťovat ve spolupráci se Středočeským krajem a státem. Situace, kdy tramvaje a metro končí na administrativních hranicích Prahy a provoz autobusových linek je závislý na absolutní vůli jednotlivých krajů je nepřijatelná a může vést ke kolapsu veřejné dopravy. Nastal čas pro vstup Středočeského kraje a státu do dopravního podniku, jako je tomu třeba v německých velkoměstech,“ komentuje odchod ředitele někdejší pražský radní a současný předseda zelených v Praze Petr Štěpánek.

——————————————————————————–

5 chyb ředitele Dvořáka:

1. projekt uzavření metra turnikety – drahý projekt bez prokazatelných přínosů

2. nákup 600 autobusů na naftu místo na plyn – rezignace na snížení ekologické zátěže autobusů

3. absolutní netransparentnost hospodaření DP – minimum informací o způsobu čerpání miliardových dotací z HMP

4. rezignace na bezbariérové úpravy metra

5. plíživý rozprodej DP – např. opravárenské služby převedeny na na společnost Škoda TRANSPORTATION