21. 3. 2009

Radní hlavního města budou v úterý 10. 3. jednat o dalších změnách územního plánu, které minulý týden doporučil ke schválení Výbor územního rozvoje. Jsou mezi nimi také návrhy na vyhlášení veřejně prospěšné stavby pro novou letovou dráhu na letišti Ruzyně (RWY 06R/24L) a na zpracování územní studie urbanizace „Trojmezí“.

 
Nová letová dráha umožní další rozvoj letiště Ruzyně a bude představovat hlukovou zátěž pro statisíce Pražanů. Praha je přitom již dnes nejpostiženějším regionem a nadlimitní hlukovou zátěží je ohroženo zhruba 50% Pražanů (1). Bez jasného stanovení limitů růstu letiště a podmínek pro omezení nočních letů nad Prahou proto nelze s touto stavbou souhlasit. Limity růstu je třeba stanovit v Zásadách územního rozvoje, které jsou v současné době předloženy k veřejnému projednání  (2) a které jsou podle platného stavebního zákona závazné pro připravovaný územní plán. Na předložené změny územního plánu se však Zásady územního rozvoje nevztahují, protože se připravují ve zvláštním (paralelním) režimu k přípravě územního plánu.    

„Trojmezí“ je zelené území o rozloze 268 ha, což je plocha téměř poloviny  rozlohy městské části Praha 1 (MČ Praha 1 má rozlohu 550 ha). Jedná se o území v současné chvíli vedené jako sady, louky, orná půda. Podle pracovního návrhu  konceptu nového územního plánu má být i nadále toto území nezastavitelné, protože je součástí celoměstského systému ochrany zeleně. Předložená změna mění záměry s tímto územím a otevírá je pro možnou zástavbu.

Zuzana Drhová, zastupitelka a členka výboru územního rozvoje: „Nesouhlasíme s tím, aby se o rozšiřování letiště či zástavbě Trojmezí rozhodovalo mimo přípravu územního plánu. Obě navržené změny je třeba posoudit v širších souvislostech, se zohledněním dopadů na hlukové limity či celoměstský systém zeleně, a ne jako samostatné developerské projekty.“