18. 4. 2013

Zastáncům bezzásahového režimu v nejcennějších oblastech Šumavy se podařilo vyhrát u soudů všechny podstatné spory, které se týkaly ochrany přírody v národním parku.

Více na:
http://www.zeleni.cz/media/aktuality/chalupuv-navrh-zakona-o-parku-nici-sumavu-jen-mene-viditelne/