11. 9. 2008

Fondy Evropské unie mají za cíl snižovaní rozdílů mezi jednotlivými regiony a státy Unie. Česká republika se v současné době řadí mezi chudší státy EU a je pro ni v období.2007–2013 vyčleněno přibližně 26,7 miliard € (cca 670 miliard Kč).

 
Finanční prostředky jsou rozdělovány prostřednictvím jednotlivých tematických a regionálních operačních programů. Jedním z dotačních programů financovaných z Fondu soudržnosti je Operační program Životní prostředí, ze kterého se městské části Praha 11 podařilo získat dotaci na zateplení a rekonstrukci obvodového pláště ZŠ Mendelova v celkové výši 11 750 000 Kč.
V současné době má MČ Praha 11 podané další tři žádosti v Operačním programu Praha – konkurenceschopnost. Jsou to Revitalizace nevhodně využívaných ploch, Vytvoření  zdělávacího portálu a projekt Sluneční škola K Milíčovu. Další projekty do doposud Nevyhlášených výzev se připravují a jsou mezi nimi např.pokračování revitalizace nevhodně využívaných ploch, zateplení ZŠ Campanus a ZŠ Pošepného náměstí nebo revitalizace kontejnerových stání.
Snažíme se však získat finance pro Prahu 11 nejen z evropských fondů, ale i z tuzemských grantových a nadačních programů.Podařilo se nám tak zajistit například 100 000 Kč na tradiční Balonstory z fondu společnosti T-Mobile, připravujeme žádosti do grantového řízení pro regionální projekty společnosti ČEZ a monitorujeme další státní i soukromé programy.
Jedním z důležitých témat je podpora příspěvkových organizací při získávání dotací a grantů taktéž nejen z fondů Evropské unie.
Proto připravujeme na webových stránkách městské části sekci, kde se naše příspěvkové
organizace, ale i nezisková sdružení a občané, budou moci dozvědět nejen o projektech Prahy
11, ale také o tom, kde, z jakých programů a za jakých podmínek mohou oni sami žádat
o finanční podporu. Věřím, že se nám v tomto dotačním období podaří udělat maximum pro
naši městskou část a nemalou měrou tak přispět ke zlepšení kvality života v Praze 11.

Jakub Ježek, předseda Komise pro fondy a partnerská města, Strana zelených
zdroj: Klíč č.14