3. 10. 2018

Po čtyřech letech zde opět máme komunální volby.  Nabízí se tak příležitost k ohlédnutí se za uplynulým volebním obdobím.

Na Jižním Městě přinesly volby v roce 2014 velká očekávání. Dřívější starosta Mlejnský, který spravoval Prahu 11 netransparentně zejména z finančního hlediska (viz například předražená výstavba krytého bazénu, či prodej a po několika letech zpětný odkup ubytovny Sandra za mnohem vyšší cenu), byl nahrazen koalicí Hnutí pro Prahu 11 (HPP11), hnutím ANO a TOP 09.

Bohužel se však ukázalo, že daná koalice není dostatečně kompatibilní. HPP11 důsledně hájilo své programové priority, které byly v mnohých ohledech sympatické a zelené. Ovšem tvrdošíjné trvání HPP11 na některých principech (například stavební uzávěře) a z druhé strany přílišná vstřícnost ANO a TOP 09 vůči developerům, plus netransparentní hospodaření ve společnostech městské části Jihoměstské majetkové a Jihoměstské sociální, kam obě strany dosadily své lidi a nesdílely informace, bránily konstruktivní práci nově zvolené rady.

Po odvolání členů HPP11 v roce 2016 vznikl nečitelný slepenec ANO + TOP 09, opírající se o hlasy KSČM, ČSSD, ODS a Mlejnského hnutí. Ve vedení MČ byla cítit absence jakékoliv vize. Radnice naopak dokázala jít na ruku dokonce i Ruské ambasádě, když členové rady vyslovili souhlas s dalším rozšiřováním památníku sovětským vojákům na Chodovském hřbitově, kde již veliký památník existuje. To vše v době, kdy Rusko uplatňuje velmi agresivní zahraniční politiku vůči nejbližším sousedním zemím.

Celkově tak, bohužel, za obdobím 2014-2018 zůstává pachuť v podobě promarněné příležitosti. Jedním z důvodů bylo i to, že politické síly byly zastupitelstvu velmi roztříštěné. I z toho důvodu se Zelení v Praze 11 rozhodli nepřispívat ke štěpení sil a v rámci hledání synergie jsme symbolicky podpořili kandidátku České pirátské strany, která je svým komunálním programem Zeleným blízká. Na 10. místě Pirátů kandiduje náš člen Michal Veselský.

Čistě zelenou energii naopak věnujeme do magistrátních voleb, kde bychom Vás chtěli poprosit o podporu naší kandidátky, na níž je celá řada zkušených komunálních politiků v čele s Ondřejem Mirovským, místostarostou Prahy 7, Petrem Štěpánkem, starostou Prahy 4 a Petrou Kolínskou, radní HMP. Ze stávajícího volebního období zůstala celá řada úkolů, které zbývá dotáhnout.  Na 19. místě kandidátky je pak za Prahu 11 Zdeněk Charvát, který pomáhá rozšířit paletu aktivit kulturního centra Zahrada.