19. 6. 2015

Na zasedání zastupitelstva HMP 18.června bylo odloženo schválení regulace hazardu, který předkládala Trojkoalice. Podle návrhu se měl od poloviny července snížit stávající počet heren o třetinu. Uzavření se týkalo celkem 122 provozoven s výherními automaty.

Vyčíslit přesně dopady hazardu je vždy problematické. Argumenty zastánců se točí na ekonomickém přínosu pro obecní kasu. Ovšem vzhledem ke skutečnosti, že značná část závislých si opatřuje prostředky na své hraní drobnou trestnu činností, platí provoz heren nepřímo místní obyvatelé.

Dalším argumentem zastánců je obava ze vzniku černých heren. Zde je nutno podotknout, že oficiální herny, které jsou všem na očích, představují výrazně větší hrozbu z hlediska vzniku závislosti nových gamblerů. Herny jsou obvykle také značně ponurým místem, které hyzdí okolní prostředí. Navíc případné bujení černých heren spadá do gesce policie a dalších dotčených orgánů. Při troše dobré vůle není těžké podobná místa identifikovat.

Nejen z výše uvedených důvodů – další představují například dopady na rodiny gamblerů – patří vytěsnění výherních automatů z veřejného prostoru mezi prioritní témata Strany zelených.

Nové vedení Prahy 11, které se v řadě věcí snaží o zvýšení kvality bydlení na Jižním městě (zejména bojem proti zahušťování zástavby) v této věci bohužel zůstává pozadu. Praha 11 se tak v nejbližší době nepřidá k devíti městským částem, kde bylo provozování výherních automatů v minulosti zakázáno, či se v nejbližší době chystá.

Navrhované snížení počtu heren o šest je sice v rámci všech městských částí vcelku progresivním krokem, z hlediska úplného zákazu však představuje pouze dílčí změnu. I proto budeme do budoucna usilovat, aby herny z Jižního města zmizely.

 

Michal Veselský