18. 12. 2014

Kulturní centrum Zahrada přivítalo 9. prosince druhé jednání zastupitelstva, které bylo současně poslední schůzí zastupitelů v tomto roce.

Na úvod vystoupili nově zvolení radní, kteří ve svých zprávách o činnosti často poukazovali na fakt, že předávka od starého vedení (ODS, ČSSD, PP) neproběhla zrovna ideálně a stále nemají k dispozici celou řadu informací spojených s chodem svého resortu. Opakovaně z jejich úst zazněla zmínka o „prázdných skříních“. Radnici například v současné době chybí přehled o probíhajících územních rozhodnutích.

Jedním hlavních problémů je deficitní rozpočet na rok 2015, kde aktuálně existuje schodek 150 mil. Kč. Rozpočet Prahy 11 byl v minulých letech dofinancováván rozprodejem obecního majetku a je pozitivní, že nová koalice touto cestou jít nehodlá.

Dále je přehodnocována celá řada veřejných zkázek. Zrušen byl například kontrakt na údržbu veřejné zeleně za 197 mil. Kč,  či nepromyšlená stavba cyklověže pro úschovu jízdních kol na stanici metra Háje za 10 mil. Kč. Stejně tak se nová rada MČ postavila proti výstavbě patrových garáží v ulici Nešporova a odmítla zahušťování zástavby dalšími byty v ulicích Hviezdoslavova, Benkova, a Podjavorinské.

Nejvíce kontroverzním bodem se stala volba členů Kontrolního výboru. Stávající koalice (HPP11, ANO, TOP 09) nabídla opozici tři místa z celkových devíti. Zástupci ČSSD a ODS naopak poukazovali na nepsané pravidlo, že v kontrolním výboru má mít většinu opozice a požadovali pro opoziční subjekty pět míst.

Požadavek na pět členů byl koalicí odmítnut s obavou, že by kontrolní výbor složený většinově z opozice mohl pokračovat v nekvalitní práci předchozího kontrolního výboru, jenž v období 2010-14 neshledal závažná pochybení ve fungování úřadu, přestože policie v říjnu letošního roku obvinila 40 zastupitelů z předchozích dvou volebních období. Koalice rovněž poukazovala na nedemokratické poměry v předchozím volebním období 2010-14, kdy byli zástupci Hnutí pro Prahu 11 z kontrolního a dalších výborů odvoláni bez uvedení důvodů.

Přestože jsou výše uvedné argumenty plně pochopitelné, v zájmu obnovy normálního fungování úřadu MČ Praha 11 by bylo vhodné kontrolní výbor opozici ponechat. A to nejen z toho důvodu, že pro rozkrytí nekalostí z minulého volebního období koalice kontrolní výbor primárně nepotřebuje.

Michal Veselský