27. 5. 2014

Lesopark na Trojmezí, katastrofální stav dopravních uzlů, venkovní koupaliště a nesmyslné stavební záměry. Strana zelených v Praze 11 předložila své připomínky k Rozvaze o území městské části.

 Úřad městské části Praha 11 oslovil v pondělí 12. 5. 2014 členy Výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, aby do čtrnácti dnů předložili své připomínky k Rozvaze o území městské části. Tyto připomínky budou zpracovány a do konce května předány magistrátu, který by k nim měl přihlédnout při zpracovávání Metropolitního plánu.

„Čas to byl šibeniční, ale museli jsme se s tím poprat. Koneckonců od toho v tom výboru sedíme. Je jen škoda, že někteří kolegové z výboru si plány, kam měli zakreslit své připomínky, ani nevyzvedli,” říká Jakub Ježek, předseda zelených na Jižním Městě a lídr kandidátky do komunálních voleb na podzim roku 2014.

„My máme dvě zásadní priority, které opakujeme už několik let. Tou první je výsadba nového celoměstsky významného lesoparku v oblasti Trojmezí, který bude obsahovat prvky pro sportovní, kulturní a volnočasové aktivity a pro komunitní akce místních obyvatel, např. cyklo a in-line dráhu oddělenou od chodníků pro pěší, hřiště pro psy i dětská hřiště, praktické ukázky přírodního stavitelství, přeměnu retenčních nádrží u Mírového hnutí na venkovní koupaliště apod. Druhou prioritou je zabránění výstavby, která není určena pro místní obyvatele. Výstavba občanské vybavenosti, určené pro obyvatele Prahy 11, je myslím v pořádku. Problém vidím v záměrech, které mají přitáhnout obyvatele z jiných částí Prahy. Dopravní tepny vedoucí na Jižní město jsou přeplněné. Křižovatka Mírového hnutí x K Horkám je pravidelně zacpaná a to není ještě otevřený vodní svět, sjezd z dálnice u Opatova a následná křižovatka je jedna z nejhorších a nejnebezpečnějších, které znám. Navyšování dopravy rozhodně není pro obyvatele Prahy 11 přínosem,” doplňuje Ježek.

Renata Vikartová, která bude na podzim dvojkou na kandidátce, k tomu dodává: „ Potřebujeme ostrůvky zeleně v Praze spojovat a ne rozdělovat. Výsadbou lesoparku na Trojmezí a dotvořením vhodného biokoridoru mezi Milíčovským lesem a Hostivařským lesoparkem by vznikl v Praze unikátní zelený pás vedoucí od Milíčovského lesa až k meandrům Botiče v Záběhlicích. Představte si, že v Újezdě nasednete na kolo a lesem dojedete až na Zahradní Město. Praha 11 by se stala městem obklopeným lesy, obyvatelé nejen Jižního Města by měli více ploch k rekreaci a jsem přesvědčena, že takto rozsáhlá výsadba by se velmi pozitivně podepsala i na místním mikroklimatu. To by byl myslím obrovský přínos jak pro životní prostředí, tak pro kvalitu života obyvatel nejen Prahy 11,“ říká Vikartová.

Celkem Strana zelených v Praze 11 podala připomínek a komentářů.