27. 3. 2015

Na posledním jednání zastupitelstva byl schválen rozpočet Prahy 11 na letošní rok. Již na první pohled je zřejmé, že finanční možnosti městské části jsou oproti předchozím létům značně omezené.

V roce 2013 se výdajová stránka rozpočtu přehoupla přes 800 milionů korun a v loňském roce dokonce hodně přes miliardu. Ve srovnání s tím působí rozpočet na rok 2015 jako chudý příbuzný. Výdaje jsou plánovány ve výši 540 milionů korun.

Rozpočtový propad na straně výdajů neznamená přímé ochromení činnosti úřadu ani služeb poskytovaných městskou částí. Tzv. „běžné výdaje“ rozpočtu se za poslední roky pohybují přibližně ve stejné výši, a to kolem 350 milionů korun.

Problém nastává u „kapitálových výdajů“ – tedy výdajů na investice a další rozvoj. V roce 2014 činily kapitálové výdaje 866 milionů korun (především na zpětný odkup ubytovny Sandra, a dostavbu plaveckého bazénu). V rozpočtu na letošní rok je na kapitálové výdaje alokováno „pouhých“ 176 milionů. V reálu to znamená, že na rozvoj Jižního města půjde o poznání méně prostředků než v uplynulých letech.

Štědré a ne vždy efektivní investice z předchozího období byly obvykle financovány z prodeje bytů v obecním vlastnictví a z prodeje pozemků – často nevýhodných (obvinění 40 zastupitelů z let 2006-2014 je spojeno právě s prodejem pozemků). V obou případech jde o příjmy, které jsou jednorázové a tím pádem omezené. Za utržené peníze se postavil předražený bazén. Zato například na výkup pozemků pod Centrálním parkem, který by si zasloužil vypadat jako skutečný park, již prostředky nezbyly.

Současnému vedení, které stojí před nelehkým úkolem stabilizovat veřejné finance, nelze upřít velké nasazení. V některých momentech však chvályhodná snaha ušetřit vyznívá až příliš úporně. Například v případě příspěvku sdružení Bojovníků za svobodu v hodnotě několika desítek tisíc, který se stal při projednávání rozpočtu předmětem poměrně obsáhlé debaty.

Harmonický rozvoj Prahy 11 bude do značné míry záviset nejen na samotné politické vůli, ale i na schopnosti radnice získat doplňkové financování z různých grantových programů.