3. 1. 2011

Na předvánočním zasedání zastupitelstva se Strana zelených pokusila prosadit na program jednání bod „Litochlebské náměstí“ a „Velké Roztyly“.

Ani jeden z těchto bodů nebyl zastupitelstvem schválen. Strana zelených měla připravena dva návrhy usnesení. Více o jednání zastupitelstva a chování zastupitelů si můžete přečíst v článku „Reportáž psaná na zastupitelstvu“. Zde návrhy usnesení:

Usnesení č.1 – Litochlebské nám.
I. Zastupitelstvo městské části Praha 11 pověřuje Radu městské části Praha 11, aby zahájila jednání s firmou Tweelingen o vyhotovení dopravní studie, která bude zahrnovat nejen povinnosti investora při výstavbě, ale bude kalkulovat také s nárůstem dopravy po dostavbě aquaparku v ulici Mírového hnutí a obytného souboru Výstavní.
II. Zastupitelstvo městské části Praha 11 žádá Radu městské části Praha 11, aby vyjednala s investorem stavby pozdržení veškerých přípravných prací do doby než bude dopravní dokumentace předložena.
Odůvodnění:
Strana zelených se obává, že dopravní opatření uskutečněná při případné výstavbě mrakodrapu budou po dokončení výše uvedených projektů nedostačující a na Litochlebském náměstí a v jeho okolí dojde k enormnímu nárůstu automobilové dopravy, což bude mít za následek zhoršení zdraví a životního prostředí místních obyvatel.

Usnesení č.2 – Velké Roztyly
I. Zastupitelstvo městské části Praha 11 ukládá Radě městské části Praha 11, aby do konce března 2011 připravila a svolala veřejné jednání o budoucnosti okolí metra Roztly.
II. Zastupitelstvo městské části Praha 11 ukládá Radě městské části Praha 11, aby do konce února, zveřejnila na webu městské části veškeré stavební záměry v této lokalitě spolu s komentářem v jakém stavu se tyto záměry nachází.

Odůvodnění:
Veřejnost má právo znát názory a postoje nového vedení městské části Praha 11.