6. 2. 2012

Na počátku tohoto zamyšlení je nutné si uvědomit, že jen máloco v přírodě je přirozenější než porod. Nelze porovnávat porod s operací čehokoli, neboť operace je umělý zdravotnický zákrok, který odstraňuje zdravotní potíže, zatímco porod je normální.
Postavíme-li se k porodům čistě komerčně, nezbývá než konstatovat, že stát selhává i v roli ochránce volného trhu, který má určovat mantinely. Máme tu jasnou poptávku po službách, které nejsou v rozporu ani s dobrými mravy, ani se zákony. Ničím neohrožují a nikoho neomezují. Přesto stát svou laxností znemožňuje tuto službu vykonávat.
Po demokratické stránce už je to úplně zabité. Na jednu stranu se tu hájí svoboda slova, za kterou jsou schopni se schovat novináři bulvárních deníků píšící naprosto vymyšlené věci a stát to přehlíží, jsou hájeny svobody a práva vrahů a násilníků (netvrdím že to je špatně) a na stranu druhou se žena nemůže rozhodnout zda bude rodit v porodnici, doma, nebo v porodním domě. Lépe řečeno rozhodnout se může, ale nedostane k tomu odbornou pomoc, byť by si ji zaplatila.
To, že porodní asistentka, kterou soud uznal vinnou, že chybovala při domácím porodu, jehož následkem bylo těžké postižení dítěte, dostala trest dva roky vězení s podmíněným pětiletým odkladem, pětiletý zákaz činnosti a pojišťovně musí zaplatit 2,7 milionu korun a porodník, který byl uznán za totéž v podstatě s těmi stejnými následky, dostal trest ve výši osmiměsíční podmínky s dvouletým odkladem a nesmí dva roky pracovat jako gynekolog a porodník, pokládám za do nebe volající nespravedlnost. Je to jen důkaz toho, že stát si nedovede poradit s lékařskou lobby, kdy v podobných sporech posudky zpracovávají lékaři na své kolegy a v tomto případě i na asistentku, která s nimi léta bojuje o uznání domácích porodů.
Abych nebyl špatně pochopen, já vůbec netvrdím, že pokud žena rodí v porodnici, že je to bezpečnější pro ni i pro dítě v případě nenadálých komplikací. To je věc, se kterou se naprosto ztotožňuji. Ale to není důvod k tomu, aby se žena nemohla rozhodnout, kde a jakým způsobem chce rodit.
Jakub Ježek