26. 4. 2007

Strana zelených v Praze 11 nesouhlasí s ukvapenou změnou kulturní politiky Jižního Města. Radniční koalice uspořádala ke kulturní politice jedinou schůzku s opozičními zastupiteli, která navíc dopadla více než rozpačitě.

„Na schůzce nám byla předložena nekonkrétní, nicneříkající koncepce. Další schůzka, byla zrušena a jiná se nekonala.“ Říká Jiří Krautwurm, předseda zastupitelského klubu zelených.

Zelení si u takto důležité věci představují podrobnější diskuzi a shodu napříč politickým spektrem.

Koalice na zastupitelstvu přijala kulturní politiku MČ i přes připomínky opozice. Součástí této politiky je i zrušení KD Opatov, jednoho ze čtyř kulturních domů.

„Nebráníme se změně kulturní politiky, vadí nám ale nekompetentní přístup radního pro kulturu Mgr. Česala (ČSSD). V jím předloženém dokumentu není absolutně žádný výhled. Z drtivé většiny se zaobírá pouze současným stavem věcí. Nenajdete tam nic konkrétního. To samozřejmě vzbuzuje obavy.“ dodává předseda Strany zelených v Praze 11 a zastupitel Jakub Ježek.

Strana zelených se nestaví proti změně kulturní politiky, která by zefektivnila přidělování a využívání peněz. Musí ale být předloženy všechny argumenty pro i proti a samotná změna musí být naprosto průhledná a prodiskutovaná ve všech politických klubech i s občany. „Samotné zrušení kulturního domu je velmi citlivá záležitost a nás doposud nikdo nepřesvědčil, zda je to nutné.“, říká Ježek.

Kontakty:

Jakub Ježek
předseda Strany zelených v Praze 11
zastupitel MČ Praha 11
tel: 602147419

e-mail:
jakub.jezek@zeleni.cz

Jiří Krautwurm
předseda zastupitelského klubu e-mail:
jiri.krautwurm@zeleni.cz