15. 9. 2014

Trojmezí je nezastavěná oblast na rozhraní městských částí Praha 10, 11 a 15.

Snahy o výstavbu v tomto území probíhají již od konce devadesátých let. Zprvu se developeři snažili o zástavbu tzv. salámovou metodou – ukrajování a zástavba území kousek po kousku. Jako příklady takovéto zástavby můžeme uvést projekty Slunečný vršek (P15), Kulatý Chodovec (P11) či dosud nerealizovaný projekt společnosti Central Group Obytný soubor Blažimská.

Když Praha i městské části pod tlakem občanů uznaly, že není možné takto postupovat dál a území se musí řešit jako celek, začaly se objevovat různé návrhy na zástavbu Trojmezí. Vesměs všechny počítaly (a stále počítají) s vybudováním nové městské čtvrti, která by pojmula až 15 000 nových obyvatel.

Strana zelených už sedm let prosazuje vykoupení dotčených pozemků a vybudování nového lesoparku. O vykoupení pozemků v letech 2010 a 2011 uvažovala i Praha, pak však zájem politiků na řešení této problematiky pohasl a od té doby se (kromě neustálého tlaku developerů) nic neděje. Proč Praha opustila od vykoupení nemovitostí i když několik majitelů pozemků bylo ochotno o tomto jednat? Proč se problematika Trojmezí nijak neřeší? To se můžeme pouze domýšlet.

 

trojmezi  zastavba 2

Jeden z prvních návrhů na celkovou zástavbu Trojmezí z roku 2007.

 

zastavba trojmezí ppf

Návrh na zástavbu Trojmezí  prosazovaný společností PPF z roku 2011.

 

trojmezi vize

Vize Strany zelených – lesopark na Trojmezí (rok 2007)