12. 3. 2010

Na začátku března se v západní části sadu na území tzv. Trojmezí v přírodním parku Hostivař-Záběhlice začalo kácet.
Na pozemku soukromých majitelů začala tzv. zdravotní probírka, která znamená, že zde dochází zatím ke kácení stromů do obvodu 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

 Na žádost občanských sdružení byla ihned přivolána kontrola z Magistrátu hl.m. Prahy a MČ Praha 10, která konstatovala, že by nemělo docházet ke kácení nadlimitních dřevin, a to do doby, než bude doplněno oznámení, které přesně stanoví, co a kde by mělo být případně dále vykáceno. Kácení podlimitních stromů bylo v souladu se zákonem a podaným ohlášením.

Podle Strany zelených je ale na této akci zvláštní to, že po letech nečinnosti vlastníci těchto pozemků, kteří se o ně zásadně nestarali, nezajímali se o černé skládky a o devastaci území občany, kteří uvnitř sadu stanují, mají postavené černé stavby nebo rozdělávají oheň, náhle během posledních dnů, které zbývají do začátku vegetačního období, začínají masivně kácet.

Samotné kácení, přořezávání, štěpkování a likvidace stromů stojí vlastníka jistě nemalé prostředky a podle našeho názoru tak nečiní náhle bezdůvodně právě teď.

„Obáváme se, že současnými zásahy dochází k nevrátným změnám, které směřují k znehodnocení části přírodního parku Hostivař-Záběhlice,“ řekl Roman Rogner, člen pražského vedení Strany zelených a zastupitel v Praze 10, a dodal:  „Myslíme si, že vše je přípravou na využití pro zástavbu v případě změny územního plánu ve prospěch developerů.“

Je pravděpodobné, že vlastník směřuje k takovému stavu, který by mu umožnil snadněji prosadit změnu v územním plánu na pozemky určené k zastavění.

Strana zelených proto požaduje:

– aby vlastník pozemku okamžitě zastavil kácení a nepokračoval v odstraňování dalších stromů
– aby vlastník pozemku nerozdělával nadále na území přírodního parku oheň, tím neohrožoval okolí a nezvyšoval riziko požáru
– aby vlastník pozemku věnoval pozornost úklidu černých skládek, nebezpečných předmětů a černých staveb
– aby svoji činností neohrožoval zvířata, která se zde v podobě např. srnek, zajíců nebo lišek vyskytují
– aby zodpovědné orgány státní správy pečlivě posoudili nutnost kácení na území sadu v oblasti přírodního parku Hostivař-Záběhlice a nepovolovali zde další úbytek stromů

Strana zelených nesouhlasí s kácením na území přírodního parku Hostivař-Záběhlice a je pro zachování současné zeleně.

„Prosazujeme postupný odkup soukromých pozemků hlavním městem Prahou a jsme pro zachování území tzv. Trojmezí pro účely parku, vodních ploch, cyklostezek, pěších cest, dětských hřišť a obecně místa pro rekreaci obyvatel okolí z Prahy 10, 11 a 15,“ řekl Jakub Ježek, předseda Strany zelených v Praze 11.

Vyzýváme zároveň všechny politiky, aby rozhodovali zodpovědně o změně územního plánu na Trojmezí a nedovolili byť sebemenší možnost zástavby, která by do této zatím klidné lokality přivedla dopravu a navždy tak zlikvidovala unikátní možnost, jak v této části Prahy vytvořit centrální park pro potřeby občanů.

Kontakty: Roman Rogner, roman.rogner@zeleni.cz, tel. 608 880 518
                Jakub Ježek, jakub.jezek@zeleni.cz, tel. 602 147 419

Zelené Trojmezí (web Strany zelených k Trojmezí) – www.zelenetrojmezi.cz